İSG POLİTİKASI

Selka Grup Ailesi olarak;

Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde ulusal standartlar çerçevesinde İş Sağlığı ve Güvenliği performansı sergileyen bir kültür oluşturmayı,

İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili yasal mevzuata uymayı, mevzuat değişikliklerini ve sektörel gelişmeleri takip ederek sorumluluklarımızı yerine getirmeyi,

Çalışanlarımızın, geçici faaliyet gösterecek tedarikçilerimizin ve tüm ziyaretçilerimizin işletme sınırlarımız içerisinde her türlü güvenliğini sağlamayı,

İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemimizde sürekli iyileştirme ve geliştirme yoluna gitmeyi,

İş kazaları, meslek hastalıkları, ramak kala olaylara sebep olabilecek nedenleri inceleyerek doğru risk değerlendirmesi oluşturup bunun ışığında gerekli tüm önlemleri almayı,

Çalışanlarımızı İş Sağlığı & Güvenliği ve yasal hak, sorumlulukları konusunda sürekli bilgilendirmeyi,
Tarafımızdan gerçekleştirilecek olan tüm projelerde de İş Sağlığı ve Güvenliği ilkelerine uygun davranmayı, görevimiz kabul ediyoruz.